2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS - Verified 2022 WAEC EXAM English Questions and Answers

IGBO OBJ
1-10: ABBDBBBDCD
11-20: DACDCAADBC
21-30: BCDAAADAAB
31-40: ADBBCBBCCA
41-50: DDCBBCBDAB
51-60: DBBBDBDDBB


==COMPLETED==WAEC English Questions and Answers 2022. WAEC Eng Expo for Theory & Objective (OBJ) PDF: verified & correct expo Solved Solutions, 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS . 2022 WAEC EXAM English Questions and Answers

Questions Students ask about 2022 WAEC EXAM English Questions and Answers

  • How to get 2022 Mathematics WAEC QUESTION AND ANSWERS before the exam? To get 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS midnight before the exam, all you need to do is to visit gistpower.com with the pin sent to you by the admin and login. With the pin, you can have a full access to 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS

  • When do I get Verified 2022 Mathematics WAEC QUESTION AND ANSWERS? You will get 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS a night to the exam because is an important subject.

  • After using 2022 Mathematics WAEC ANSWERS, How many am I assured of in ? You will score between 7As - 9As in if you write verbatim 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS .

  • How verified is your 2022 Mathematics WAEC ANSWERS? Our 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS is 100% verified and legit and it is worthy to be trusted because it from gistpower.com which is the most trusted website for exam runs in Nigeria.

  • Where do I get 2022 Mathematics WAEC QUESTION AND ANSWERS? You can get 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS only from gistpower.com

  • Is the answers on this page actually the main 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS ? No, This is 2020 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS , to get 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS , you need to subscribe with us by texting or WhatsApping us.

  • How do I subscribe for 2022 Mathematics WAEC Questions & ANSWERS? To subscribe for 2022 Mathematics WAEC Questions & ANSWERS, Message 07058713598 starting that you need 2022 Mathematics WAEC Questions & ANSWERS a day to the exam.
gistpower.com answers

(1b)
Ọnwu na-egbu nwa nkịta, anaghị ekwe ya anụ isi nsị

Ndị Igbo na-ekwu na, "onye bu mmadụ ụzọ sibe nri na-aka ya enwe nkpọnkpọ ite". Nkea bụ okwu Ichie Izejịọha kpụ n'ọnụ, n'ime ọgbakọ ndị Ichie, n'obodo Nwaboluche, maka ikpe gbasara otu ọmalịcha nwa agbọghọbia a na-akpọ Nchedo. Ndi nze na ọzọ nile, nakwa ụmụada pụtara n'ama obodo, maka ikpe ụmụ okorobịa dị iche iche kpesara Eze na-achị obodo Nwabọluche.
Nchedo bụ nwa agbọghọ, ejiri maka ya wee kpọọ ya bụ ikpe. Ụmụ Okorobịa asaa n'obodo Nwabọluche, gbakọrọ aka wee jee na nke Igwe kpesara ya ka Nchedo siri wee ghọlia ha nile, ma kwee ha nkwa n'iche n'iche, na ọ ga alụ ha. Ihe wutere ụmụ okorobịa ndị mere ha jiri wee gaa na nke Igwe bụ na, omego afọ abụọ Nchedo jiri wee na ayịkọ ha nile, na anara ha ego maka ihe dị iche ịche, ma na ekwekwa ha nkwa na ha ga alụ ya. Ọ ruola afọ abụọ tupu ụmụ okorobịa asaa ndia, were chọpụta aghụghọ Nchedo na-agho ha. Iwe juputara ha obi mgbe ha chọpụtara, ha nile wee kgbakoo ọnụ jee kọsárá Igwe obodo ihe ha gabi gara n'aka nwa agbọghọ a bụ Nchedo.

Igwe obodo kàrà íkpè a n'ama Nwabọluche, ndị Ichịe na-kwa ụmụada ka Igwe tinyere ya bụ ikpe n'aka. A kpọpụtara Nchedo n'ama jụọ ya ajụjụ gbasara ikpe ụmụ okorobịa butere gbasara ya. Nchedo mechiri anya ya wee kpọọ ụmụ okorobịa ndị a aha n'otu n'otu, wee si ha na bụ ndị nzuzu, ya mere ọ jírí wee ghọlia ha. Ndi ụmụ ada gwara Nchedo ka oyoo ụmụ okorobịa ahụ mgbaghara, mana kọ osina dị, obi Nchedo mere mkpọchi, ọ geghị onye ọ bụla ntị. Ndị ichie were iwe nke ukwuu, ha jikọrọ aka ọnụ wee mapụ Nchedo n'obodo, maka ha kwekọrịtara n'ụdị àgwà nwa agbọghọ ahụ bụ Nchedo kpara, ga akuziri ụmụ agbọghọ na'etolite etolite ajọ ihe.
Ngwa ngwa Nchedo nụrụ nke a, ọ dara na ala n'ayịyọ, mana oge agaala mgbe ọ na-eme nke a, maka na ụmụ ada gbakọtara azụ, were azịza na abụ nkọcha wee chụpụ ya n'obodo. Ka nkea na-eme, otu agadi nwanyị bụ onye isi ụmụada tìrì mkpu n'oke olu wee si, "ọnwu na-egbu nwa nkịta, anaghị ekwe ya anụ isi nsị".

====================================================


(3a)
(i) Udaume
(ii) Myiriudaume
(iii) Mgbochiume/Udaume nkejiokwu

(3b)
(i) Odumodu --> O|du|mo|du| = Nkeji ano
(ii) Nwata --> nwa|ta| = Nkeji abuo
(iii) Mpataka --> m|pa|ta|ka| = Nkeji ano
(iv) Uzoije --> u|zo|i|je| = Nkeji ano
(v) Nzuko --> n|zu|ko| = Nkeji ato
(vi) Egbe --> e|gbe| = Nkeji abuo
(vii) Umenta --> u|me|n|ta = Nkeji ano
(viii) Mmemme --> m|me|m|me| = Nkeji ano
(ix) Ji --> |ji| = otu nkeji
(x) Akwukwo --> a|kwu|kwo| = Nkeji ato
(xi) Chioma bu nwanne m --> Chi|o|ma|bu|nwa|n|ne|m = Nkeji asato
(xii) Anyi riri nri --> a|nyi|ri|ri|n|ri = Nkeji isii

=============================================

 

(5a)
Nkebiokwu bu usorookwu nwere nghota ma o nweghi ngwaa. O bukwu mkpuruokwu abuo ma o bu ato no n'usoro na enweghi ngwaa di ka nwoke a, mu na gi dgz.

(5bi)
Kembuuzo: Nke a na-abu mbuuzo nke aha na-eso.
Omumaatu:
(i) Nna ya bi n'Aba.
(ii) Ha no n'oriri.
(iii) Azu na-ebe na mmiri.

(5bii)
Kemfinitiv: Nke a na-abu mfinitiv nke mkpoaha na-esote.
Omumaatu:
(i) Izu ohi joro njo.
(ii) Anyi akwusila ife arusi.
(iii) A maara Akwaete maka ikwe akwa.

 

 

====================

 

(7ai)
Udi mmetuta obi okpoabu nwere mgbe o na-agu egwu a bu:
Obi ya bu Polina polina ma buru kwa so aṅuri.

(7aii)
Ihe ano okpoabu kporo aha a muru n'abu a bu:
(i) Nwa nwoke
(ii) Taksi.
(iii) Nwa nwaanyi.
(iv) akpa ego

(7b)
(i) Ozo na ekpu kpuru gedee.
(ii) Nchi na aga kpuru gedee.
(iii) Ugo na efe kpuru gedee.
(iv) Mbe na-agho aghugho
(v) Ufu n'ezu ori

 

==================

 

(9a)
Ihe ato odeabu dere na agumagu bu:
(i) Anyanwu bu okirikiri no n'etiti igwe. 
(ii) Odi nso erughi aka.
(iii) Anyanwu bu Agadaga okoro oma

(9b)
Ihe ato odeabu jiri tinyere anyanwu bu:
(i) Olaedo
(ii) Eruru nkwu
(iii) Nwa Ohuru

(9c)
Ihe ano ga eme na o buru na Anyanwu adighi bu:
(i) Itiri ga-adi
(ii) Umu anumanu edere duu.
(iii) Ebe niile adaa juu. 
(iv) Mmadu na-aso nsi

 

==============


(11a)
Ezinaulo gunyere nna, nne na umu ha niile, nnukwu nna na nnukwu nne rue na umu umu ha. O bu ebe obibi nna, nne na umu ha niile. E nwere ezinaulo otu mkpuke na ezinaulo mbisa.

(11b)
(i) Ezinaulo otu mkpuke gunyere naani nna, nne na umu ha niile.
(ii) Ebe ezinaulo mbisa gunyere nna, nne, umu ha nnukwu nna na nnukwu nne rue na umu umu ha.

(11ci)
Nna:
(i) O na-ahu maka ozuzu umu ya.
(ii) O na-ahu maka ihe oriri ha.
(iii) Ikwu ugwo akwukwo bukwa oru ya.

(11cii)
Nne:
(i) O na-edewe ulo ocha.
(ii) O na-enyekwa aka izulite umu ntakiri.
(iii) O na-esi nri ezinaulo.

(11ciii)
Umuaka:
(i) Ha na-aga ozi n'ezinaulo.
(ii) Ha na-enyere ndi nne aka n'isi nri.
(iii) Ha na-aruru ezinaulo oru ubi.
 


WAEC English Questions and Answers 2022. WAEC Eng Expo for Theory & Objective (OBJ) PDF: verified & correct expo Solved Solutions, 2022 WAEC MAY/JUNE WAEC EXPO IGBO ANSWERS . 2022 WAEC EXAM English Questions and Answers

OUR NECO PROMO PAYMENT ENDS THIS WEEKEND , Note: Before making any payments kindly request for our new Account Number before paying, Our Neco Runz Promo is still on, Make your Payment to Enjoy the Promo Price now


Beware of Scammers.... Please always use 07058713598 for all your transactions to avoid being scammed.
NOTE: Any answer that does not have badge can be chnaged, removed or updated anytime. The badge means that the answers have been verified 100% (if used exactly, you're to get nothing but A1) while without the badge means that the answer is still under verification. If you're not in a hurry, please wait for answer to be verified before you copy.
Click on the drop down links to view answer under them.
Good Luck... Invite family and friends to gistpower.com... We are the best and we post, others copy from us.OUR NECO PROMO PAYMENT ENDS THIS WEEKEND , Note: Before making any payments kindly request for our new Account Number before paying, Our Neco Runz Promo is still on, Make your Payment to Enjoy the Promo Price now. Also note that Our 2022 NECO Midnight Answers Subscription ends on Tue 9th Aug 2022. Note: we don't accept calls. Please, we beg you in the name of God, do all your daily subscriptions AT LEAST a day before the exam, we may not have time to attend to you for daily subscriptions on the exam day.