2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers: 2020 WAEC GCE 2ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA ANSWERS Night before Exam

gistpower.com answers

YORUBA OBJ

1-10: CDACADBDBD
11-20: BABCDACBDB
21-30: CCACDBCDAB
31-40: DDACBCABBB
41-50: BABADBBBCD
51-60: CCBDACDBACThis is actually gistpower.com 2020 WAEC GCE 2ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA ANSWERS, if you need 2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers, Click on the chat button to chat us on Whatsapp now. Our Answers come a night to the exam
gistpower.com answers

 

IGBO ANSWERS(2a)
(i) ụdaume Igbo di asatọ n'ọnuọgụgụ
(ii) E nwere udidi udaume abuọ n'asụsụ Igbo, ha bu: ụdamfe na ụdaarọ
(iii) ọ bụ ụdaume ka e ji eme nganiihu n'asụsụ gbo.
(v) Ha nwere ike ibụ otu nkejiokwu dika: ji,di, ta, wdg
(vi) Ha bụ udaọnụ
(vii) ụdaume a na-aknye akara ụdaolu Igbo

(2b)
(i) A na-akanye ha abuo akara ụdaolu
(ii) Ha abuo na-akwuwuru onwe ha n'edemede
(iii) Ha abuo na-ebido mkpuruokwu
(iv) Ha abuo na-emechikwa mkpuruokwu


2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)
===

(4ai)
Akaraedemede bu akara a na-etinye mkpuruokwu maobu n'ahiriokwu, iji wee mee ka edemede nwee nghọta ma kọwaputawa he ode edemede na-ekwu maka ya. Akaraedemede na-enyerekwa ọgụụ aka ịmara mgbe ọ ga-edebe olu e ji ajụ ajụjụ oge ọ na-agụpụta he ederede ọbụla.

(4aii)
(i) nkrutuume - kpọmrịkọm
(ii) ngusisi - kpọm kpọm
(iii) iju ajuju - akara ajụjụ
(iv) ide ihe mmadu kwuru kpomkwem - rịkọmngwu
(v) akarankwubiri
(vi) iti mkpu - akaramkpu
(vii) ijikota mkpuruokwu abuo onu - akarauhie

(4bi)
Mbuuzo bu mpkuruokwu na-ebute mkpoaha ya na ya na-agako uzo n'ahịrịokwu Igbo

(4bii)
(i) 'Na' n'udaume
(ii) 'Na' na mgbochiume

(4biii)
(i) 'Na' n'udaume: Okwu na-eso 'na' ga-eji udaume wee bido, e wepu 'a' dii na 'na', werezie rịkọmelu doche ya

(ii) 'Na' na mgbochiume: Okwu na-eso 'na' ga-eji mgbochiume wee bido, a ga-ahapu 'a' di na 'na'.


2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)
=====


(11a)
Akaọrụ bu ihe bụ ihe mmadụ na-arụpụta n’onwe ya, nke o ji aka ya arụ iji wee kpata ego.

(11b)
(i) ịkpa nkata
(ii) ịkọ ugbo
(iii) isi nri
(iv) idozi isi
(v) ido ụlọ
(vi) ịkpụ bụlọọkụ
(vii) irụ kapịnta
(viii) ighe akara
(ix) ikpu ụzụ
(x) ịkwa akwa
(xi) ịkwa akpụkpụ ụkwụ
(xii) ịgha mmiri

(11c)
(i) A na-ahụ oneye nwere akaorụ ka onye bara uru
(ii) Akaọrụ na-eweta ego
(iii) Akaọrụ na-ebupute mmadu n'obodo
(iv) Akaọrụ na-akwara mmadu uzọ n'obodo di anya dika mba ofesi

 

loading...


2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)
=====

 

YORUBA ANSWERS

(2)
TABULATE
ORO| IHUN SILEBU|IYE SILEBU
(a)
(i) Bae| Ba-e | 2
kf f
(ii) Waa|Wa-a|2
kf f
(iii)Suu|Su-u|2
kf f
(b)
(i) Kaabo|Ka-a-bo|3
kf f kf
(ii)Kuule| Ku-u-le|3
kf k kf
(iii) Boolu| Bo-o-lu|3
kf f kf
(d)
(i)Aare|A-a-re|3
f f kf
(ii) Ooru|o-o-ru|3
f f kf
(iii) Oola|o-o-la|3
f f kf
(e)
(i) Panla|pa-n-la|3
kf n kf
(ii) Konko|Ko-n-ko|3
kf n kf
(iii) Kongbe|Ko-n-gbe|3
kf n kf


2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)

2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA Questions & Answers (ESSAY, OBJ, THEORY, PRACTICALS ETC)
=

(3a)
(i)Ihun to je apapo konsonanti (K)
apeere
(i) Ka
kf
(ii)gba
kf
(ii) Ihun to je apapo faweli (f)
apeere
(i)ale
f kf
(ii)ola
f kf
(iii) Ihun to je apapo aranmu asesilebu (N)
apeere
(i) nkan
n kf
(Ii)
kanga
kf n kf

(3b)
TABULATE
OROIHUN SILEBU|IYESILEBU
(I)Ajantala|A-ja-n-ta-la|5
f-kf-n-kf-kf
(ii)Ogirimadagbo|O-gi-ri-ma-da-gbo|6
f-kf-kf-kf-kf-kf
(iii)Okunkun|O-kun-kun|3
f-kf-kf
(iv)Bamgbose|ba-m-gbo-se|4
kf-n-kf-kf
(v)Akanpo|A-kan-po|3
f-kf-kf
(vi) Odun|O-dun|2
f-kf


SEND YOUR MTN-CARD + PHONE NUMBER + SUBJECTS YOU ARE PAYING FOR  TO 07058713598


BELOW IS HOW TO MAKE YOUR PAYMENT ONLINE & GET CONFIRM IMMEDAITELY


Share our site to all Candidates on your WhatsApp

Beware of Scammers.... Please always use 07058713598 for all your transactions to avoid being scammed.
NOTE: Any answer that does not have badge can be chnaged, removed or updated anytime. The badge means that the answers have been verified 100% (if used exactly, you're to get nothing but A1) while without the badge means that the answer is still under verification. If you're not in a hurry, please wait for answer to be verified before you copy.
Click on the drop down links to view answer under them.
Good Luck... Invite family and friends to gistpower.com... We are the best and we post, others copy from us.


LEGIT EXPO BEST WEBSITE FOR WAEC EXPO RUNZ, NECO EXPO RUNZ, WAEC GCE EXPO RUNZ, NABTEB EXPO RUNZ, WHATSAPP GROUP LINK, LIST OF EXAM EXPO SITE, TOP BEST EXAM SITE, FREE EXAM EXPO SITE, CEEBOOKANSWERS, EXAMKEY, GURUSCAMP, EXAMBABA, EXAMGREAT, EXPOLOADED, EXAMLOADED, EXAMLORD, GURUSFAMILY, EXPOTAB, GIDIFANS, EXAMPIN, EXAMAFRICA, WAEC CLASS, WAEC WHATSAPP GROUP LINK, EXAM ANSWER, EXPO LEGIT, FUNLOADED, EXPO ANSWER, FREE WAEC EXPO SITE, FREE NECO EXPO SITE

QUESTIONS AND ANSWERS FOR 2021 WAEC GCE 2021ND SERIES IGBO, HAUSA & YORUBA ANSWERS


EXAM DETAILS:


PIN: 3995
Subject:
Exam:
Year:
Updated At: April 12th 2021, (08:04:19)

SEE ALSO: 2020 WAEC MAY/JUNE FINANCIAL ACCOUNTING ANSWERS
SEE ALSO: 2019 WAEC BIOLOGY ANSWERS
SEE ALSO: 2019 Waec Gce Geography Answer
SEE ALSO: 2021 NECO GCE BIOLOGY ANSWER
SEE ALSO: 2019 GCE mathematics answers
SEE ALSO: 2020 neco civic education answers
SEE ALSO: 2018 neco animal husbandry answers
SEE ALSO: Waec Gce 2018. English language answers
SEE ALSO: 2020 NABTEB PHYSICS ANSWERS
SEE ALSO: 2018 NABTEB GCE. CHEMISTRY ANSWERS.
SEE ALSO: 2020 WAEC MAY/JUNE GOVERNMENT ANSWERS
SEE ALSO: 2018 neco igbo answers
SEE ALSO: 2019 Waec Yoruba answers
SEE ALSO: 2020 NECO Computer Answers
SEE ALSO: Waec Gce 2018. C. R. S and irk answers
SEE ALSO: 2018 Waec Gce accounting answers
SEE ALSO: 2020 NEBTEB Office practical ANSWERS
SEE ALSO: 2020 WAEC MAY/JUNE ANIMAL HUSBANDRY PRACTICAL ANSWERS
SEE ALSO: 2018 Waec Gce. Agric practical answers
SEE ALSO: 2019 FURTHER MATHEMATICS ANSWERS
SEE ALSO: 2020 WAEC BIOLOGY ANSWERS
SEE ALSO: 2021 NABTEB GCE CIVIC EDUCATION ANSWER
SEE ALSO: NABTEB 2018. LITERATURE ANSWERS
SEE ALSO: 2018 NECO GCE ANSWERS. CIVIC EDUCATION
SEE ALSO: 2019 waec Animal Husbandry Answers
SEE ALSO: 2021 NECO GCE AGRIC PRACTICAL
SEE ALSO: Neco Gce 2018. Agric answers
SEE ALSO: 2020 NECO DATA PROCESSING ANSWERS
SEE ALSO: Neco gce 2018. Geography answers
SEE ALSO: Chemistry Answer
Alichi Jacob C said: I want to pass all my exam with ur site help me sir... view all reviews